Category:

Folk Tales

‌‌Ismail‌ ‌Qemaili‌ ‌dhe‌ ‌Shqiponja

Një herë e një kohë një djalosh i vogël jetonte në një lëndinë shumë të bukur. Në të kishte lule shumëngjyrshe dhe të shumëllojshme. Ai kishte një shok të pandashëm, që e ndihmonte për të zbukuruar akoma më shumë lëndinën: një shqiponjë. Shqiponja shtegtonte vazhdimisht në vende të ndryshme e me sqepin e saj sillte lule për lëndinën e djaloshit Ismail Qemali. Një ditë shqiponja solli lulen e rradhës dhe në sytë e saj të mprehtë Ismaili pa një shqetësim

Continue reading ➝