Category:

Uncategorized

EDUKIMI SEKSUAL PËRGJATË FËMIJERISË SË HERSHME

  Edukimi seksual dhe temat mbi seksualitetin me fëmijët vazhdojnë akoma të jenë çështje delikate dhe akoma jo aq të natyrshme në temat dhe diskutimet familjare. Megjithatë, edukimi seksual dhe shëndeti seksual i fëmijës është një aspekt i rëndësishëm i mirëqënies dhe zhvillimi të tij. Fillimi i një bisede rreth seksualitetit herët dhe vazhdimi i kësaj bisede ndërsa fëmija rritet është strategjia më e mirë e edukimit seksual. Kjo i lejon prindërit të shmangin një fjalim të madh (dhe ndoshta

Continue reading ➝