Category:

Parent

Motorika Fine

Aftësi motorike është shkathtësia që mund të ketë ose mund të përftojë fëmija. Ajo është pjesë integrale e zhvillimit të fëmijës.   Zhvillimi fizik së bashku me zhvillimin shoqëror, emocional dhe intelektual janë katërciteti që përcakton rritjen e fëmijës sonë.  Motorika fine e ndihmon fëmijën të zhvillohet jo vetëm fizikisht, por e bën atë të jetë I gatshëm për shkollë dhe gjithashtu I rrit vetëbesimin, duke mundësuar që fëmija të fitojë pavarësinë e tij.  Në vitet e para të jetës, fëmija

Continue reading ➝

Të zhvillojmë ndjenjën e etnicitetit që në fëmijërinë e hershme

Të zhvillosh ide, koncepte dhe sidomos vetëbesim dhe të kontribuosh në ndërtimin e inteligjencës intuitive-emocionale te fëmijët që në fëmijërinë e hershme, do të thotë të finalizosh suksseshëm misionin e çdo prindi, edukatori, apo çdo person fizik që merret me rritjen dhe edukimin e fëmijës. Përveç të tjerave, e rëndësishme për ndërtimin e një baze fortifikuese në psikologjinë e fëmijës është zhvillimi i ndjenjës së etnicitetit përmes dijeve historike. Në këtë këndvështirm, nuk kemi të bëjmë thjeshtë me ndërtimin e

Continue reading ➝

Nën përjetimin e sfidave të prindërimit!

Prindërimi është puna më sfiduese, më e vështirë, por edhe më e bukur për një prind. Është eksperiencë që kërkon durim, njohje të temperamentit të fëmijës dhe gjithashtu pervoja më mbreslënëse gjatë jetës së një prindi. Dëshira për të rritur fëmijë të shëndetshëm, të lumtur, me vetëbesim, të fortë emocionalisht dhe fizikisht është pika nevralgjike e jetës së çdo prindi. Por, në emër të kësaj dëshire, stili autorativ i një klase prindërish, ndikojnë negativisht në formimin e personalitetit të fëmijës.

Continue reading ➝